Hankinnat

Mitä?

Julkiset hankinnat ovat prosesseja joilla julkiset organisaatiot, kuten kunnat ja kaupungit, hankkivat tavaroita, palveluita tai rakennusurakoita yksityisiltä yrityksiltä. Nämä hankinnat ovat olennainen osa julkisten palveluiden tarjoamista yhteiskunnalle, ja niiden tavoitteena on varmistaa, että laadukkaat ja tarpeelliset tuotteet ja palvelut ovat saatavilla kaikille kansalaisille.

Julkiset hankinnat ovat loistava tilaisuus paikallisille elintarviketuottajille laajentaa omaa liiketoimintaansa sekä edistää yhteisöllisyyttä. Osallistumalla  tarjouskilpailuun voit tarjota tuotteitasi ja palveluitasi paikallisille julkisille organisaatioille. Tämä voi johtaa menestykseen, uusiin mahdollisuuksiin ja parempaan yhteisön hyvinvointiin.

Yhtiömme  on sitoutunut tukemaan paikallisia elintarviketuottajia ja auttamaan heitä osallistumaan julkisiin hankintoihin. Yhdessä voimme luoda yhteisöllisempää ja terveellisempää ruokapöytää paikallisille asukkaillemme.

Missä?

Hankintalaki velvoittaa mm. valtion ja kuntien viranomaiset (eli hankintayksiköt) kilpailuttamaan tietyn suuruiset hankintansa avoimesti hankintalain sääntöjä noudattaen. Hankintalain velvoitteet koskevat erilaisten tavaroiden, palvelujen ja rakennusurakoiden kilpailuttamista. 

Kaikki tarjouspyynnöt  jotka ylittävät kilpailuttamisen kynnysarvot ovat nähtävissä HILMA:ssa (www.hankintailmoitukset.fi).

Miten?

Ennen tarjouskilpailuun osallistumista, tutustu huolellisesti julkisten hankintojen sääntöihin ja vaatimuksiin.  Tarjouspyynnöissä on eroavaisuuksia ja  eri kriteerejä joiden pohjalta tarjoukset arvioidaan. 

Kilpailutuksiimme voi osallistua sähköisesti  Tarjouspalvelu.fi kautta.  Tarjouspalvelu on maksuton portaali, josta löytyvät kaikki Cloudia-kilpailutuspalvelua käyttävien organisaatioiden julkaisut. Palvelussa tarjoajat pystyvät jättämään vastauksensa sähköisesti avoimista tarjouksista.

https://tarjouspalvelu.fi/pohjoislapinruoka/?id=503339