Tiedotteet >>

Villikalan dynaaminen hankintajärjestelmä- Hankintailmoitus

Villikalan dynaaminen hankintajärjestelmä- Hankintailmoitus

Pohjois-Lapin Ruoka Oy etsii villikalojen toimittajia osallistumaan dynaamiseen hankintajärjestelmään.

Perustettavan dynaamisen hankintajärjestelmän tavoitteena on perustaa hankintakanava villikalan hyödyntämiseen yhtiön ja sen osakkaiden ruokapalvelutuotannossa. Tavoitteena on erityisesti edistää lähiruoan ja paikallisen tuotannon hyödyntämistä ruokapalvelutuotannossa, pyrkiä lyhentämään hankittavien villikalojen raaka-aineiden jakeluketjuja, edistää tuotteiden jäljitettävyyttä, edistää kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti lähellä, ekologisesti tuotettujen elintarvikkeiden hyödyntämistä ruokapalvelutuotannossa sekä edistää myös pienten ja paikallisten tuottajien tuotteiden hyödyntämistä. Samalla edistetään ruokakulttuurin kehittämistä luomalla yhteyksiä alku- ja paikallistuottajiin sekä tehdä tutuksi ruokapalvelujen asiakkaille. Tavoitteena on myös pyrkiä löytämään uusia tuotteita ja pyrkiä hyödyntämään niiden tuomia mahdollisuuksia ruokapalvelutuotannossa ja näin vastata käyttäjien toiveisiin ja kulutustottumuksiin.

Hankinnan tarkempi kuvaus ja ehdot ovat luettavissa liitteessä.

Lisätietoja ja osallistumisohjeet löytyvät osoitteessa:

Hilma – Ilmoitus (hankintailmoitukset.fi)

Ylös